Mở thẻ tín dụng online VPBank- Mở thẻ tín dụng

10 PHÚT ĐĂNG KÝ

Điền thông tin upload hồ sơ hoàn toàn online

PHÊ DUYỆT TỰ ĐỘNG

Hệ thống VPBank thực hiện phê duyệt thẻ hoàn toàn tự động

DUYỆT HỒ SƠ TRONG 24H

Phê duyệt tín dụng siêu tốc, nhận kết quả chỉ trong 24h